Kolesari z nami!

Zapelji se po Ljubljani.

Cenik

Ta cenik velja za uporabo sistema za avtomatizirano izposojo koles na območju Mestne občine Ljubljana. To vključuje uporabo sistema Nomago Bikes Ljubljana blagovne znamke Nomago Bikes, ki je del sistema Nextbike. Za sisteme Nextbike v državah izven Slovenije in/ali partnerske sisteme veljajo splošni pogoji in določila ustreznih partnerjev.

Ob registraciji bo uporabniku za preverjanje veljavnosti in za aktivacijo načina plačila ponudnik zaračunal znesek 5 €, ki bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti in mu ne poteče veljavnost. Za registracijo preko klica v klicni center bo ponudnik zaračunal strošek registracije v višini 5 €, ki bo dodan stanju na uporabniškem računu in se bo porabil za stroške najema v prihodnosti in mu ne poteče veljavnost.

Brez naročnine

/
30 minut 1,30 EUR

*Najvišja dnevna cena najema (24 ur) je 20 €.

 

3-dnevna naročnina

5 EUR
30 minut /
Vsakih nadaljnjih 30 minut 1,30 EUR

 

Tedenska naročnina

8 EUR
30 minut /
Vsakih nadaljnjih 30 minut 1,30 EUR

 

Mesečna naročnina

15 EUR
30 minut /
Vsakih nadaljnjih 30 minut 1,30 EUR

 

Študentska naročnina

30 EUR
30 minut /
Vsakih nadaljnjih 30 minut 1,30 EUR

 

Letna naročnina

45 EUR
30 minut /
Vsakih nadaljnjih 30 minut 1,30 EUR

 

Rezervacija kolesa na postaji

10 min 0,5 EUR

 

Najvišja dnevna cena najema

24 h 20 EUR

Nadomestilo za dodatne storitve

Nadomestilo zaradi ne vrnitve kolesa na uradno postajo sistema

Strošek storitve zaradi vračila kolesa izven postaje

30 EUR
Nadomestilo zaradi nepravilne uporabe sistema –

Strošek storitve zaradi odklenjenega ali nepravilno zaklenjenega kolesa

25 EUR