Kolesari z nami!

Zapelji se po slovenski obali.

Cenik

1-urni najem kolesa 10 EUR
2-urni najem kolesa 15 EUR
4-urni najem kolesa 20 EUR
6-urni najem kolesa 30 EUR
7 do 24-urni najem kolesa 100 EUR

Nadomestilo za dodatne storitve

Nadomestilo zaradi ne vrnitve kolesa na uradno postajo sistema

Strošek storitve zaradi vračila kolesa izven postaje

30 EUR
Nadomestilo zaradi nepravilne uporabe sistema –

Strošek storitve zaradi odklenjenega ali nepravilno zaklenjenega kolesa

25 EUR